Oferta

Ubezpieczenia – oferta

W cenie każdego wyjazdu zawarty jest następujący pakiet ubezpieczeń TU Europa S.A.

 ubezpieczenie narciarskie Travel World wariant The Best – na 6 dni – uwzględnia ryzyko związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
– ubezpieczenie turystyczne Travel World wariant Standard opcja Mini – na pozostałe dni przeznaczone na dojazd
w Alpy i powrót do Polski.

Dodatkowo informujemy o możliwości wykupienia:

  • ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej do 100% jej wartości – od 2,89% ceny imprezy. Koszt uzależniony jest od tego, czy dana polisa zawiera np. możliwość rezygnacji z uwagi na zachorowanie na COVID-19 lub objęcie kwarantanną.
  • ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych na dni przejazdu w Alpy i drogę powrotną do Polski
  • ubezpieczenia kosztów leczenia po powrocie z podróży zagranicznej (LPZ)
ZAKRES UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Travel World wariant Standard 
dni przeznaczone na dojazd
w Alpy i powrót do Polski

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Travel World
wariant The Best
6 dni jazdy na nartach 

Koszty leczenia, ratownictwa
i transportu
Ochrona w zakresie
COVID-19*
 

15 000 EUR

 

300 000 EUR

w tym koszty ratownictwa

5 000 EUR

10 000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  3 000 EUR 10 000 EUR
OC
odpowiedzialność cywilna
(w tym uprawianie sportów)
   

 

– szkody osobowe   100 000 EUR
– szkody rzeczowe   20 000 EUR
Bagaż podróżny 300 EUR 1000 EUR
Sprzęt sportowy   1000 EUR
CHOROBY PRZEWLEKŁE (CP) TAK TAK
Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej
(LPZ  do 70 r.ż.)
 za dopłatą
30 PLN

* Jeśli podczas podróży zagranicznej zachorujesz na koronawirusa COVID-19 pokryjemy koszty Twojego leczenia, transportu oraz udzielimy Ci pomocy w ramach usług Pomocy w podróży do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
W wariancie Travel World The Best pokryjemy dodatkowo koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu powrotnego do Polski ubezpieczonego w razie jego obowiązkowej kwarantanny lub izolacji związanej z Covid-19, zaleconej i zorganizowanej przez służby medyczne kraju będącego celem podróży w limicie do 2 000 euro.

Zalecamy wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą. Informacje na temat karty znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – EKUZ oraz pod numerem telefonu 22 572 60 00.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz informacją dotycząca Covid-19.