Oferta

Ubezpieczenia – oferta

Na okres pobytu poza Polską w cenie każdego wyjazdu zawarte jest ubezpieczenie Colonnade Insurance S.A. Travel Protect w wariancie International Premier Brązowy – uwzględnia ryzyko związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego i snowboardu po wyznaczonych trasach..

Dodatkowo informujemy o możliwości wykupienia:

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Colonnade Insurance S.A.
Travel Protect
wariant International Premier Brązowy

TU Europa S.A.
Travel World
wariant The Best

  w cenie wyjazdu  za dopłatą
100 PLN
Koszty leczenia oraz assistance, obejmujące zachorowania na COVID-19  

200 000 EUR

 

300 000 EUR

Koszty ratownictwa


6 000 EUR


10 000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  10 000 EUR 10 000 EUR
OC  – odpowiedzialność cywilna    

 

– szkody na osobie  200 000 EUR 100 000 EUR
– szkody na rzeczy  10 000 EUR 20 000 EUR
Bagaż podróżny 1000 EUR 1000 EUR
Sprzęt sportowy   1000 EUR
CHOROBY PRZEWLEKŁE (CP) TAK TAK
Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej
(LPZ do 70 r.ż.)
za dopłatą
30 PLN

Szczegółowa tabela – Zakres ubezpieczenia i assistance – International Premier wariant Brązowy

Zalecamy wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą. Informacje na temat karty znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – EKUZ oraz pod numerem telefonu 22 572 60 00.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia