Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy ofertę 2 towarzystw ubezpieczeniowych, przy czym każde posiada inny zakres świadczeń.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną możemy Państwu polecić:

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI I SKRÓCENIA UCZESTNCTWA W IMPREZIE


Europa S.A.


HanseMerkur Reiseversicherung AGH

Porównywane produkty

Wariant 100%

Pakiet Premium

+ rozszerzenie koronawirus

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia

10 dni od daty zawarcia umowy jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni lub 3 dni od daty zawarcia umowy jeżeli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej.

7 dni od daty zawarcia umowy jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni lub w dniu zawarcia umowy jeżeli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej.
Ochrona w przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku przed wyjazdem
(z wykluczeniem epidemii)


TAK


TAK

Ochrona w przypadku zachorowania na Covid-19 przed wyjazdem 


po opłaceniu dodatkowej składki


TAK

Ochrona w przypadku objęcia ubezpieczonego kwarantanną zarówno przed jak i w trakcie wyjazdu (wynik na Covid-19 dodatni)


NIE


TAK

Ochrona w przypadku objęcia ubezpieczonego kwarantanną zarówno przed jak i w trakcie wyjazdu (wynik na Covid-19 ujemny)


NIE


TAK


Ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe

Po opłaceniu
dodatkowej składki
(wariant 100% Max)

TAK

Udział własny

NIE

NIE


Cena

2,89%
wartości wycieczki

ok. 5-5,5%
wartości wycieczki

Powyższe zestawienie nie jest ofertą handlową. Ma na celu ułatwienie interpretacji OWU ubezpieczycieli tak,
aby pokazać różnice pomiędzy produktami. Szczegółowe warunki prosimy sprawdzić bezpośrednio
Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.