Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Informujemy o możliwości wykupienia ubezpieczenia Koszty Rezygnacji z Imprezy Turystycznej do 100% jej wartości – od 2,89% ceny imprezy w zależności od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i pakietu:


Colonnade Insurance S.A.


TU Europa S.A.

 Cena

2,9 % wartości wycieczki

2,89 % wartości wycieczki

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia

5 dni od daty wpłaty zaliczki, bądź całości za imprezę 

Jeśli w dniu zawarcia umowy lub wpłaty zaliczki do rozpoczęcia podróży jest:
1) więcej niż 30 dni – 10 dni
2) 8–30 dni – 3 dni
3) 1–7 dni – w dniu zawarcia umowy podróży
Ochrona w przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku przed wyjazdem
(z wykluczeniem epidemii)


TAK


TAK

Ochrona w przypadku zachorowania na Covid-19 przed wyjazdem 


TAK 

po opłaceniu dodatkowej składki 

Ochrona w przypadku objęcia ubezpieczonego kwarantanną zarówno przed jak i w trakcie wyjazdu (wynik na Covid-19 dodatni)


TAK


po opłaceniu dodatkowej składki

Ochrona w przypadku objęcia ubezpieczonego kwarantanną zarówno przed jak i w trakcie wyjazdu (wynik na Covid-19 ujemny)


TAK


po opłaceniu dodatkowej składki

Ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe

po opłaceniu dodatkowej składki

po opłaceniu dodatkowej składki

Udział własny

NIE

NIE

Powyższe zestawienie nie jest ofertą handlową. Ma na celu ułatwienie interpretacji OWU ubezpieczycieli tak,
aby pokazać różnice pomiędzy produktami. Szczegółowe warunki prosimy sprawdzić bezpośrednio
Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.