Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy ofertę 3 towarzystw ubezpieczeniowych, przy czym każde posiada inny zakres świadczeń.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną możemy Państwu polecić:

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI I SKRÓCENIA UCZESTNCTWA W IMPREZIE

Europa S.A.

HanseMerkur Reiseversicherung AGH

ALLIANZ POLSKA S.A.

Porównywane produkty

Wariant 100%

Pakiet Premium

Wariant Rezygnacja 100%

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia

10 dni od daty zawarcia umowy jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni lub 3 dni od daty zawarcia umowy jeżeli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej.

7 dni od daty zawarcia umowy jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni lub w dniu zawarcia umowy jeżeli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej.
Ochrona w przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku przed wyjazdem
(z wykluczeniem epidemii)


TAK


TAK


TAK

Ochrona w przypadku zachorowania na Covid-19 przed wyjazdem 


NIE


TAK


TAK

Ochrona w przypadku objęcia ubezpieczonego kwarantanną zarówno przed jak i w trakcie wyjazdu (wynik na Covid-19 dodatni)


NIE


TAK


TAK

Ochrona w przypadku objęcia ubezpieczonego kwarantanną zarówno przed jak i w trakcie wyjazdu (wynik na Covid-19 ujemny)


NIE


NIE


TAK


Ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe

Po opłaceniu
dodatkowej składki
(wariant 100% Max)

TAK

Po opłaceniu
dodatkowej składki
(wariant Rezygnacja 100% lub All Risk)

Udział własny

NIE

NIE

NIE


Cena

2,89% wartości
wycieczki

określana indywidualnie
patrz tabela

4,98% wartości wycieczki

Szczegóły zakresu ochrony

OWU

OWU

OWU

Zachęcamy do uważnej lektury Ogólnych Warunków Uczestnictwa jak również zapoznania się z zakładką bezpieczna rezerwacja.