Oferta

Ubezpieczenia – oferta

W cenie każdego wyjazdu zawarty jest następujący pakiet ubezpieczeń TU Europa S.A.

– ubezpieczenie narciarskie Sport & Fun wariant Active – na 6 dni – ubezpieczenie uwzględnia ryzyko związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
– ubezpieczenie turystyczne Travel World wariant Standard – na dojazd w Alpy i powrót do Polski.

Dodatkowo informujemy o możliwości wykupienia:

  • ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej 100 % (KRIT) bądź jej przerwania – 2,79 %  ceny imprezy.
  • ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych:
    wariant Active – około 170 PLN
    wariant Max Fun – około 270 PLN
  • rozszerzenie ubezpieczenia narciarskiego do wariantu Max Fun – około 70 PLN.
ZAKRES UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Sport & Fun
wariant Active

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Travel World wariant Standard

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Sport & Fun
wariant Max Fun

Koszty leczenia, ratownictwa
i transportu
20 000 15 000 40 000
w tym koszty ratownictwa

5 000

5 000

5 000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  3 000  3 000  5 000
OC – odpowiedzialność cywilna
– szkody osobowe
50 000 100 000
– szkody rzeczowe 10 000 20 000
Podlimit OC dla uprawiania sportów
– szkody osobowe
15 000 25 000
– szkody rzeczowe 3 000 5 000
Bagaż podróżny   300 300 500
Sprzęt sportowy   900 1 100
Karnet narciarski   300 400
Sumy w EUR

Zalecamy również wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą. Informacje na temat karty znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – EKUZ oraz pod numerem telefonu 22 572 60 00.

Przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia