Oferta

Ubezpieczenia – oferta

W cenie każdego wyjazdu zawarty jest następujący pakiet ubezpieczeń TU Europa S.A.

– ubezpieczenie narciarskie Sport & Fun wariant Active – na 6 dni – ubezpieczenie uwzględnia ryzyko związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
– ubezpieczenie turystyczne Travel World wariant Standard opcja Mini – na dojazd w Alpy i powrót do Polski.

Dodatkowo informujemy o możliwości wykupienia:

  • ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej do 100% jej wartości – od 2,89% ceny imprezy. Koszt uzależniony jest od tego, czy dana polisa zawiera np. możliwość rezygnacji z uwagi na zachorowanie na COVID-19 lub objęcie kwarantanną.
  • ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych
  • rozszerzenie ubezpieczenia narciarskiego do wariantu Max Fun, VIP lub The Best
  • ubezpieczenia kosztów leczenia po powrocie z podróży zagranicznej (LPZ)
ZAKRES UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Sport & Fun
wariant Active

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Travel World wariant Standard

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Sport & Fun
wariant Max Fun

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Travel World
wariant VIP+SR  

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Travel World
wariant The Best 

Koszty leczenia, ratownictwa
i transportuOchrona w zakresie
COVID-19*
20 000

 

20 000

15 000

 

15 000

40 000

 

40 000

100 000

 

100 000

300 000

 

300 000

w tym koszty ratownictwa

5 000

5 000

5 000

7 000

10 000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  3 000  3 000  5 000  10 000 10 000
OC – odpowiedzialność cywilna
– szkody osobowe
50 000   100 000 100 000 100 000
– szkody rzeczowe 10 000   20 000 20 000 20 000
Podlimit OC dla uprawiania sportów
– szkody osobowe
15 000   25 000 100 000  100 000
– szkody rzeczowe 3 000   5 000 20 000 20 000
Bagaż podróżny   300 300 500  1000 1000
Sprzęt sportowy   900   1 100 1000 1000
Karnet narciarski   300   400    
CHOROBY PRZEWLEKŁE (CP)  za dopłatą
185 PLN
  za dopłatą
240 PLN
TAK TAK
Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej (LPZ  -do 70 r.ż.)  za dopłatą
55 PLN
   za dopłatą
35 PLN
 za dopłatą
30 PLN
 za dopłatą
15 PLN
CENA w cenie imprezy w cenie imprezy 60 PLN 65 PLN 70 PLN
  Sumy w EUR 

* Jeśli podczas podróży zagranicznej zachorujesz na koronawirusa COVID-19 pokryjemy koszty Twojego leczenia, transportu oraz udzielimy Ci pomocy w ramach usług Pomocy w podróży do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Nie dotyczy to ubezpieczenia kosztów rezygnacji.

Zalecamy również wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą. Informacje na temat karty znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – EKUZ oraz pod numerem telefonu 22 572 60 00.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia