Oferta

Ubezpieczenia – oferta

W cenie każdego wyjazdu zawarty jest następujący pakiet ubezpieczeń TU Europa S.A.

– ubezpieczenie narciarskie Sport & Fun wariant Active – na 6 dni – ubezpieczenie uwzględnia ryzyko związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
– ubezpieczenie turystyczne Travel World wariant Standard opcja Mini – na dojazd w Alpy i powrót do Polski.

Dodatkowo informujemy o możliwości wykupienia:

  • ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej do 100% jej wartości – od 2,89% ceny imprezy. Koszt uzależniony jest od tego, czy dana polisa zawiera np. możliwość rezygnacji z uwagi na zachorowanie na COVID-19 lub objęcie kwarantanną.
  • ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych
  • rozszerzenie ubezpieczenia narciarskiego do wariantu Max Fun, VIP lub The Best
ZAKRES UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Sport & Fun
wariant Active

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Travel World wariant Standard

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Sport & Fun
wariant Max Fun

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Travel World
wariant VIP+SR  

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Travel World
wariant The Best 

Koszty leczenia, ratownictwa
i transportu

Ochrona w zakresie
COVID-19*

20 000

 

20 000

15 000

 

15 000

40 000

 

40 000

100 000

 

50 000

300 000

 

50 000

w tym koszty ratownictwa

5 000

5 000

5 000

7 000

10 000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  3 000  3 000  5 000  10 000 10 000
OC – odpowiedzialność cywilna
– szkody osobowe
50 000   100 000 100 000 100 000
– szkody rzeczowe 10 000   20 000 20 000 20 000
Podlimit OC dla uprawiania sportów
– szkody osobowe
15 000   25 000 100 000  100 000
– szkody rzeczowe 3 000   5 000 20 000 20 000
Bagaż podróżny   300 300 500  1000 1000
Sprzęt sportowy   900   1 100 1000 1000
Karnet narciarski   300   400    
CHOROBY PRZEWLEKŁE (CP)  za dopłatą
ok. 170 PLN
  za dopłatą
ok. 270 PLN
TAK TAK
CENA w cenie imprezy w cenie imprezy ok. 80 PLN ok 115 PLN ok. 150 PLN
  Sumy w EUR 

* Jeśli podczas podróży zagranicznej zachorujesz na koronawirusa COVID-19 pokryjemy koszty Twojego leczenia, transportu oraz udzielimy Ci pomocy w ramach usług Pomocy w podróży do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia max 50 000 EUR. Nie dotyczy to ubezpieczenia kosztów rezygnacji.

Zalecamy również wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą. Informacje na temat karty znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – EKUZ oraz pod numerem telefonu 22 572 60 00.

Przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia