Definicje – rabaty

Definicje – rabaty

Touroperator – organizator turystyki, na rzecz którego Wysockitravel.pl sprzedaje imprezy turystyczne.

Agent – przedsiębiorca, którego działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.

Osoba wykupująca imprezę – osoba, która zawiera umowę na wyjazd turystyczny organizowany przez touroperatora, którego Wysockitravel.pl jest agentem i otrzymuje stosowny voucher, który może zostać wykorzystany również przez najbliższą rodzinę (mąż, żona, dzieci, rodzice. Powołując się na rabat w tym wypadku należy okazać voucher) lub osoby znajdujące się na umowie jako uczestnicy imprezy.

Wartość imprezy turystycznej – suma do zapłaty widniejąca na umowie.