Wysocki-Ski - wyjazdy narciarskie Szczecin

Ubezpieczenie


W cenie
każdego wyjazdu zawarty jest następujacy pakiet ubezpieczeń
TU Europa S.A.

ubezpieczenie narciarskie Sport & Fun wariant Active na 6 dni
   ubezpieczenie uwzględnia ryzyko związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa
   zjazdowego i snowboardu.
– ubezpieczenie turystyczne Travel World wariant Standard na dojazd w Alpy
   i powrót do Polski.

Dodatkowo informujemy o możliwości wykupienia:

•  ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej 100 % (KRIT) bądź jej przerwania 
    2,79 % ceny imprezy.  
•  ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych:  
    wariant Active: około 200 PLN
    wariant Max Fun: około 300 PLN
•  rozszerzenie ubezpieczenia narciarskiego do wariantu Max Fun – około 70 PLN.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Sport & Fun
wariant Active
UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Travel World wariant Standard
UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE

Sport & Fun
wariant Max Fun

Koszty leczenia, ratownictwa
i transportu
w tym koszty ratownictwa       


20 000
 5 000


15 000
 5 000

40 000
 5 000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 3 000

 3 000  5 000

OC odpowiedzialność cywilna
     
szkody osobowe
     
szkody rzeczowe
Podlimit OC dla uprawiania sportów

      szkody osobowe
     
szkody rzeczowe


50 000
10 000


15 000
  3 000


 


100 000
20 000


25 000
  5 000
Bagaż podróżny
  300 300 500
Sprzęt sportowy
  900
1 100
Karnet narciarski
  300   400
  Sumy w EUR


Zalecamy również wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą. Informacje na temat karty znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia
EKUZoraz pod numerem telefonu 22 572 60 00.

Przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się zOgólnymi Warunkami Ubezpieczenia

logo_europa

Kontakt

Telefon:Telefon 531 000 016

Chcesz otrzymywać od nas informacje?


wypisz się »

 

Katalog ofertowy

Kliknij na klawisz poniżej i wypełnij krótki formularz, aby otrzymać od nas aktualny katalog.

Zamów katalog